Wesprzyj Kapłana

Bóg wzywa każdego do świętości („Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty” Kpł 19,2), w szczególności wzywa do tej świętości kapłanów. Jednak księża szczególnie zaproszeni do życia blisko Boga, czasem przeżywają różne trudności – mimo swojego powołania pozostają ludźmi i jako tacy czasem popełniają błędy. Dlatego bardzo potrzebują, zwłaszcza dziś, naszej modlitwy. Właśnie stąd narodził się pomysł modlitewnej akcji „Wesprzyj Kapłana”.

W ciągu tego miesiąca spotkałam wielu świętych kapłanów i widziałam, że chociaż ich wzniosła godność wynosi ich ponad aniołów, to jednak pozostają oni ludźmi słabymi i ułomnymi… Jeśli nawet święci kapłani, których Jezus nazywa w swej Ewangelii: «Solą ziemi», przez swój sposób życia pokazują, jak bardzo potrzebują modlitwy, to co dopiero powiedzieć o oziębłych? Czyż Jezus nie powiedział również: «Jeśli sól utraci swój smak, czymże się solić będzie?»

św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Dzieje duszy

Kolejna edycja akcji Wesprzyj Kapłana – Wielki Post 2021.

UWAGA: Wielki Post kończy się w Wielki Czwartek wraz z rozpoczęciem Triduum Paschalnego, lecz na potrzeby akcji Wesprzyj Kapłana rozważania Ewangelii z dnia kończymy w Wielką Środę.


Infografiki akcji Wesprzyj Kapłana

POBIERZ

Krótki opis jak włączyć się w akcję.

POBIERZ

Propozycja modlitwy za kapłanów.

POBIERZ

Krótka informacja dotycząca modlitwy ustnej.


Harmonogram akcji Wesprzyj Kapłana: WYŚWIETL


Wesprzyj Kapłana - grafika

Organizatorzy

logo Fundacji Jednym Sercem
logo Wspólnoty Pocieszycieli Maryi

Patronat honorowy

Patronat honorowy Biskupa Romualda Kamińskiego

Błogosławieństwo

Błogosławieństwo

Błogosławieństwo