Warsztaty dla ewangelizatorów

Warsztaty Gorejącym Sercem, są propozycją formacji do ewangelizacji.

Gorejącym Sercem

Warsztaty dla ewangelizatorów

“Szczęśliwi, którzy słuchają Jego pouczeń, całym sercem szukają Jego woli.”

Ps 119,02

11 - 15 sierpnia 2022
Otwock


(zapisy rozpoczną się 29 kwietnia, a planowane zakończenie zapisów to 30 maja 2022)

Jak rozmawiać z niewierzącymi o Bogu?

Jak odpowiadać, gdy pytają o to, w co wierzysz?

Czy muszę ukończyć kurs Paweł?

Jak skutecznie dawać świadectwo?

Jak być dobrym narzędziem w ręku Boga?

Jak wzrastać w miłości?

Jeśli kiedykolwiek zadawałeś sobie takie pytania, to te warsztaty dla ewangelizatorów będą dla Ciebie odpowiedzią.

Zacznij
głosić
Jezusa!

– skutecznie

Warsztaty dla ewangelizatorów

Warsztaty Gorejącym Sercem, są propozycją formacji do ewangelizacji.

Jest to czas:

Ducha Świętego

Modlitwy

Poznawania Słowa Bożego

Współpracy z Bogiem

Współpracy z bliźnimi

Stawania się narzędziem w ręku Boga

Stanięcia w prawdzie o sobie

Otwierania się na Miłość

Zmiany myślenia

Słuchania

Rozeznawania

Głoszenia

Głoszący

Jan Figat

Lider ewangelizacyjnej wspólnoty Pocieszyciele Maryi. Autor i pomysłodawca projektu Biblia90dni. Współtwórca kanału Jednym Sercem. Organizator wielu warsztatów i spotkań ewangelizacyjnych, takich jak Pocieszenie lub warsztaty dla singli - W Drodze Serca.

Ramona Figat

Żona Janka. Na co dzień matka i doktorantka na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Razem z mężem prowadzi kanał Jednym Sercem na platformie YouTube, w którym dzielą się swoim doświadczeniem Boga, poruszają tematy dotyczące wiary, rodziny i codziennego życia katolickiego małżeństwa.

Organizatorzy

Fundacja Jednym Sercem

"abyście jednym sercem i jednym głosem chwalili Boga"
Rz 15,6

Fundacja ma na celu wspieranie inicjatyw ewangelizacyjnych na terenie całego kraju. Mamy pragnienie, by dobra nowina o Jezusie Chrystusie dotarła do każdego człowieka. Głównymi celami Fundacji jest szeroko pojęta ewangelizacja oraz formacja małżeństw i młodzieży, a także szerzenie wiedzy z zakresu znajomości Pisma Świętego i nauczania Kościoła Katolickiego.
Logo Wspólnoty Pocieszyciele Maryi

Wspólnota Pocieszyciele Maryi

"Pocieszy cię Ten, który dał ci imię"
Ba 4,30b

Wspólnota została powołana w celu ewangelizacji, czyli niesienia światu pocieszenia. Tworzą ją ludzie mający pragnienie ożywiania relacji z Bogiem i dzielenia się radością Ewangelii. Wspólnota angażuje się w dzieła nowej ewangelizacji, jak również w posługę modlitwą wstawienniczą. Organizujemy kursy ewangelizacyjne, prowadzimy spotkania formacyjne, warsztaty oraz ewangelizacje uliczne, a także podejmujemy się ewangelizacji w internecie.

Warsztaty dla ewangelizatorów

Warsztaty Gorejącym Sercem, są propozcją formacji do ewangelizacji.