2021-Mama Po Wielokroć

Nazwa projektu: Mama Po Wielokroć

Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa

 Mama Po Wielokroć jest to projekt promujący pozytywny obraz rodziny i małżeństwa. Realizując go, chcielibyśmy zachęcać młodych ludzi do podejmowania decyzji o rodzicielstwie oraz pokazywać, że małżeństwo może skutecznie radzić sobie z problemami.
 Pierwszą składową będą profesjonalne reportaże z młodymi matkami tworzącymi rodziny wielodzietne, które podjęły decyzję o macierzyństwie, a jednocześnie realizują się w innych dziedzinach życia.
 Drugą składową będzie cykl ilustracji promujący obraz trwałego małżeństwa, a także przedstawiający sposoby radzenia sobie z konfliktami.
 Trzecią składową będzie konferencja online (4 września 2021), dla młodych kobiet i par, której głównym tematem będzie radzenie sobie z kryzysami i konfliktami oraz tworzenie trwałych i zdrowych relacji. Wśród zaproszonych w tym roku mam, będzie można zobaczyć m.in. Monikę Gomułkę z Początku Wieczności czy Anię Weber (Pomelody).

Wartość dofinansowania: 293 400,00 zł   

Koszt inwestycji: 293 400,00 

Logotyp Konkursu Po pierwsze Rodzina!
Logotyp Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej