Zapraszamy byś rozpoczął z nami czytanie Pisma Świętego w 90 dni!

Projekt Biblia90dni to ogólnopolska akcja promująca czytanie i poznawanie Pisma Świętego. Uczestnikom proponuje się 90-dniowy plan przeczytania całej Biblii. Fragment na każdy dzień obejmuje ok. 14 stron (w zależności od wydania Pisma Świętego).

“Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” św. Hieronim

Jest to również wydarzenie ewangelizacyjne, gdzie oprócz czytania Pisma Świętego uczestnicy są zapraszani do modlitwy i powierzenia swojego życia Jezusowi, a przede wszystkim do głębszej relacji z Nim. Jest to czas budowania wiary przez słuchanie Bożego Słowa, czas poznawania jedynego Pana i Zbawiciela, Jezusa.

Jest to wyzwanie, które nie ma na celu ćwiczenia się w postanowieniach, ani kształtowania silnej woli, czy organizacji czasu, ale powierzenie siebie Jezusowi ze świadomością, że tylko poprzez zaproszenie Go do swego serca to wyzwanie może zostać zakończone sukcesem. Własnymi siłami nic nie możemy dokonać, a z Nim każdy jest zwycięzcą.

“Mocą Boga odniesiemy zwycięstwo” Ps 108,14

“Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” Flp 4,13

Organizatorami akcji są Fundacja Jednym Sercem oraz członkowie wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej „Pocieszyciele Maryi”, która spotyka się w parafii MB Nieustającej Pomocy w Warszawie przy ul. Nobla 16. 

Trochę informacji o aplikacji mobilnej Biblia90dni

W 2017 roku stworzyliśmy aplikację Biblia90dni na system Android, a w związku z dużym zainteresowaniem aplikacją (ponad 10 000 instalacji), stworzyliśmy również możliwość korzystania z aplikacji na urządzeniach w systemie iOS, która została udostępniona w 2019 roku.

Aplikacja zawiera harmonogram przeczytania całego Pisma Świętego w 90 dni i umożliwia śledzenie postępów zaawansowania czytania. Zawiera również cały tekst Pisma Świętego, podzielony na fragmenty, w przekładzie Edycji Świętego Pawła.


Możesz również wesprzeć utrzymanie i rozwój aplikacji Biblia90dni na systemy operacyjne: Android i iOS!
A także rozwój całego projektu.

Jeśli chcesz, to możesz wpłacić darowiznę na konto fundacji w tytule przelewu wpisując: „Darowizna na cele statutowe – Biblia90dni”

Pobierz z Google Play
Pobierz z App Store

Błogosławieństwo Biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej:

Błogosławieństwo Biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej