Nazwa projektu: Mama Po Wielokroć

Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa

 Mama Po Wielokroć jest to projekt promujący pozytywny obraz rodziny i małżeństwa. Realizując go, chcielibyśmy zachęcać młodych ludzi do podejmowania decyzji o rodzicielstwie oraz pokazywać, że małżeństwo może skutecznie radzić sobie z problemami.
 Pierwszą składową będą profesjonalne reportaże z młodymi matkami tworzącymi rodziny wielodzietne, które podjęły decyzję o macierzyństwie, a jednocześnie realizują się w innych dziedzinach życia.
 Drugą składową będzie stworzenie utworów muzycznych ukazujących piękno rodziny.

Wartość dofinansowania: 200 000,00 zł   

Koszt inwestycji: 200 000,00 

Logotyp Konkursu Po pierwsze Rodzina!
Logotyp Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej