POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest Fundacja Jednym Sercem, z siedzibą w Warszawie, ul. Grenadierów 21/31, 04-052. NIP 113-297-79-10, REGON: 380645751,
KRS: 0000738531.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Dane osobowe

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są poniżej odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych.

Uprawnienia. Posiadasz (wg RODO) następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

Jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Możesz zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami pod adresem fundacja.jednymsercem@gmail.com . Na ten adres e-mail możesz również kierować wszystkie pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Z uwagi na korzystanie z usług Google oraz systemu MailChimp, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) ponieważ są przechowywane na amerykańskich serwerach. Zarówno Google, jak i dostawca systemu MailChimp, przystąpili do programu Privacy Shield i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Cele i czynności przetwarzania

Wolontariat. Zgłaszając chęć zapisu do wolontariatu, podajesz dane niezbędne do organizacji wolontariatu, takie jak imię i nazwisko, miasto zamieszkania, wiek, adres e-mail.

Dane przekazane w związku z wolontariatem, przetwarzane są w celu realizacji wolontariatu, kontaktu z wolontariuszami i przekazywaniu informacji o szkoleniach i wydarzeniach wolontariackich. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do czynności związanych z organizacją wolontariatu.

Uczestnictwo w rekolekcjach/warsztatach/konferencjach.  Zgłaszając chęć udziału w organizowanych przez nas rekolekcjach lub warsztatach, podajesz dane niezbędne do organizacji rekolekcji/warsztatów, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu czy informacje o zaszczepieniu (w czasie trwającej pandemii, gdy ta informacja jest niezbędna do organizacji wydarzenia.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wzięcia udziału w rekolekcjach/warsztatach.

Dane osobowe zbierane w procesie rejestracji służą do przeprowadzenia procedury rejestracyjnej związanej z organizacją rekolekcji/warsztatów,  a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się na rekolekcje/warsztaty. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do czynności związanych z organizacją rekolekcji i warsztatów.

Rekolekcje/warsztaty mogą być ponadto rejestrowane dowolną techniką przez organizatora. Organizator może utrwalać i rozpowszechniać przebieg rekolekcji/warsztatów zarówno w formie audiowizualnej, jaki i wizualnej dla celów dokumentacji, jak i promocji rekolekcji/warsztatów, a także dla celów promocji lub reklamy samej Fundacji. W związku z tym wizerunek uczestników może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniany w sposób i dla wyżej określonych celów, na co uczestnik wyraża zgodę w momencie rejestracji na wydarzenie.

Uczestnictwo w konkursach.  Zgłaszając chęć udziału w organizowanych przez nas konkursach, podajesz dane niezbędne do organizacji konkursu i wyłonienia zwycięzców oraz przesłania nagrody pocztą, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w konkursie i wydania nagród zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia konkursów, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu nagrody, wydania nagrody.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursów, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.

Uczestnictwo w posłudze wstawienniczej. Przy zapisie na modlitwę wstawienniczą w formularzu podajesz swoje imię, e-mail i numer telefonu. Są to dane niezbędne do ustalenia terminu i organizacji posługi.

Dane będą przetwarzane przez czas organizacji przez fundację posługi modlitwą wstawienniczą.

Newsletter. Przy zapisie do newslettera, musisz podać swój adres e-mail oraz imię za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne, by zapisać się do newslettera.

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wyrazisz wcześniej rezygnację z newslettera, to spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, mowa o nim w art. 20 RODO.

Kontakt. Kontaktując się ze nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na mój nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Pliki cookies

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz fundacji w celu optymalizacji działań.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Google Analytics. Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji mojej strony internetowej.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z mojej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.