O nas

Fundacja Jednym Sercem działa od 2018 roku. Jej głównym celem jest ewangelizacja oraz formacja małżeństw i młodzieży.

Realizuje projekty o zasięgu lokalnym (Wesprzyj Kapłana, Warsztaty W Drodze Serca), jak i ogólnopolskim (projekt Biblia90dni, Mama Po Wielokroć).

Naszym pragnieniem jest, by Jezus był głoszony, w domu, w pracy, w rodzinie czy też w Internecie. Staramy się, by nasze projekty miały zawsze wymiar ewangelizacyjny, formujemy ewangelizatorów (Warsztaty Gorejącym Sercem).

Zapraszamy do zapoznania się ze statutem:


encrypted_StatutJednymSercem