Reportaże Mama Po Wielokroć 2021

Mamy przyjemność w tym roku po raz kolejny realizować projekt Mama Po Wielokroć!

W tym roku nagrywaliśmy reportaże z czterema inspirującymi mamami wielodzietnymi. W przeprowadzonych rozmowach dzielą się swoim doświadczeniem bycia mamą, zmagania się z wyzwaniami codzienności. Jak realizują swoje pasje? Czy macierzyństwo wiąże się z rezygnacją z siebie? Zapraszamy po odpowiedzi:

Projekt jest dofinansowany w ramach konkursu „Po Pierwsze Rodzina” ze środków Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej. Więcej szczegółów na: https://mamapowielokroc.pl