Konferencja Mama Po Wielokroć 4 września 2021

Mama Po Wielokroć jest to projekt promujący pozytywny obraz rodziny i małżeństwa. Realizując go, chcielibyśmy zachęcać młodych ludzi do podejmowania decyzji o rodzicielstwie oraz pokazać, że małżeństwo może skutecznie radzić sobie z problemami. 

Pierwszą składową będą profesjonalne reportaże z młodymi matkami tworzącymi rodziny wielodzietne, które podjęły decyzję o macierzyństwie, a jednocześnie realizują się w innych dziedzinach życia. 

Drugą składową będzie cykl ilustracji promujący obraz trwałego małżeństwa, a także przedstawiający sposoby radzenia sobie z konfliktami. 

Trzecią składową będzie konferencja online (4 września 2021) dla młodych kobiet i par. której głównym tematem będzie radzenie sobie z kryzysami i konfliktami oraz tworzenie trwałych i zdrowych relacji. Wśród zaproszonych w tym roku mam, będzie można zobaczyć m.in. Monikę Gomułkę z Początku Wieczności czy Anię Weber (Pomelody). Konferencja potrwa od godziny 10:00 do około godziny 17:00.

Możesz uczestniczyć on-line lub stacjonarnie!