Mama po wielokroć

To nowy projekt fundacji.

W ramach projektu przygotowujemy reportaże z mamami tworzącymi rodziny wielodzietne:

Oraz tworzymy serię ilustracji przedstawiających rodzinę wielodzietną w codziennych sytuacjach.

Więcej informacji na stronie: https://mamapowielokroc.pl/

Projekt dofinansowany ze środków Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej.