Regulamin Małżeństwa

Regulamin Warsztatów dla Małżeństw Starających się o Poczęcie Dziecka

Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w Warsztatach dla Małżeństw Starających się o Poczęcie Dziecka , zwanych niżej Warsztatami

Postanowienia ogólne:

 1. Miejsce: Warszawa, sala kurialna Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Floriańska 3.
 2. Termin: 12.02.2022 r.
 3. Start: 16:45 – planowane zakończenie około 20:00
 4. Organizatorzy:
 1. Uczestnikiem Warsztatów jest tylko i wyłącznie osoba, która została zakwalifikowana przez Organizatorów oraz wypełniła formularz zapisu.
 2. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zatwierdzonych zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podejmowania ostatecznej decyzji o przyjęciu zgłoszenia.
 3. Ekipę prowadzącą Warsztaty tworzą osoby, które są wyznaczone przez Organizatorów i czuwają nad ich właściwym przebiegiem.
 4. Konferencje w trakcie Warsztatów poprowadzi:
  • s. Tomasza Potrzebowska CSC

Płatności:

Warsztaty są bezpłatne.

Zasady uczestnictwa w Warsztatach:

 1. Na Warsztatach przebywają tylko i wyłącznie osoby, które zostały zakwalifikowane przez Organizatorów.
 2. Nie ma możliwości przyjazdu rodziców z dziećmi oraz osób trzecich, chyba że Organizatorzy wyrażą na to zgodę.
 3. Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat.
 4. Na terenie warsztatów jest obowiązek przestrzegania przepisów sanitarnych związanych z panującą pandemią m.in. obowiązek noszenia maseczek zakrywających nos i usta.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłaszającej się osoby bez podawania powodów odmownej decyzji, jak i skreślenia z listy uczestników Warsztatów Uczestnika nieprzestrzegającego niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujących zasad.
 6. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Warsztatów.
 7. W czasie trwania Warsztatów obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających, a także zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub osób zaproszonych do wygłoszenia konferencji w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Warsztatów wg podanego planu.
 9. Podczas trwania Warsztatów mogą być wykorzystywane urządzenia do rejestracji obrazu i dźwięku. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku i głosu zarejestrowanego podczas trwania Warsztatów. Rejestrowanie obrazu i dźwięku odbywa się zawsze z poszanowaniem prywatności Uczestników.

Dane osobowe:

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu przeprowadzenia rejestracji na Warsztaty przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Fundacja Jednym Sercem, z siedzibą w Warszawie, ul. Grenadierów 21/31, 04-052, adres e‑mail: fundacja.jednym.sercem@gmail.com – zgodnie z podstawą prawną przetwarzania danych, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.