Jak odpowiadać na nienawiść?

Jak my odpowiadamy na hejt? Jak odpowiadać na nienawiść?
Jak z nienawiścią radziły sobie postacie z Pisma Świętego i święci?